MAŠ.ZA PROBIJANJE I SEČENJE

5 POZICIONI PROBIJAČ

Snaga probijanja (ton) Snaga motora (kW) Dimenzije (mm) Težina mašine (kg)
HSW-45 45 4 1430x950x1680 1165
HSW-55 55 5.5 1500x950x1880 1520
HSW-60 60 4 1520x950x1780 1440
HSW-65 65 5.5 1700x950x1880 1600
HSW-85 85 7.5 1920x950x2040 2315
HSW-115 115 11 2040x950x2180 2920
HSW-175 175 11 2730x1150x2280 6000

NC hidraulični probijač

Snaga probijanja (ton) Snaga motora (kW) Dimenzije (mm) Težina mašine (kg)
DHP-30 FTC 30 3 2500x1500x1700 2340
DHP-65 65 5.5 1600x900x1800 2440
DHP-85 85 7.5 1850x950x1920 3270
DHP-115 115 11 2000x950x1970 3760
DHP-175 175 11 2700x1120x2160 5270