SAVIJAČ CEVI SA MANDRINOM

CNC MAŠINE ZA SAVIJANJE CEVI SA DORNOM

Max.prečnik cevi (Ømm) Max.debljina zida(Ømm) Max.ugao savijanja (mm) Brzina savijanja (⁰/sec) Snaga motora (kW) Težina (kg)
MBFA-38 38 3 250 35 15 2850
MBFA-42 42 3 250 35 15 2850
MBFA-51 51 3 4250 35 15 3000
MBFA-76 76 4 4250 30 30 4250
MBFA-90 90 4 250 45
MBFA-114 100 5 300 55
MBFA-160 170 8 400 70
MBFA-230 230 10 500 75

Hidraulična mašina za savijanje cevi sa dornom

Max.prečnik cevi (Ømm) Max.debljina zida(Ømm) Max.ugao savijanja (mm) Brzina savijanja (⁰/sec) Snaga motora (kW) Težina (kg)
MBMH-32 32 2 275 60 2.2 450
MBMH-42 42 2 225 40 4 900
MBMA-51 51 3 225 35 5.5 1360
MBMA-76 76 4 250 20 7.5 1450
MBMA-90 90 4 250 15 11 1500

NC Hidraulična mašina za savijanje cevi sa dornom

Max.prečnik cevi (Ømm) Max.debljina zida(Ømm) Max.ugao savijanja (mm) Brzina savijanja (⁰/sec) Snaga motora (kW) Težina (kg)
MBMH-32 32 2 275 72 7.5 2000
MBMH-42 42 3 275 60 11 2500
MBMA-51 51 3 275 40 15 3000
MBMA-76 76 4 275 40 15 3750
MBMA-90 89.9 5 275 35 22 4000
MBMA-114 114.3 5 350 25 30 5000
MBMA-160 160 8 500 10