HIDRAULIČNE PREŠE

Hidraulična mašina za obradu danca 3 osna mašina za ispravljanje
HPDE-2000 3MSP-4000
Presa za perforiranje rupa Hiudraulična presa za duboko izvljačenje
HPP-1200 HDDP-1500
C-ramska presa za duboko izvljačenje sa jastukom C-ramska presa za duboko izvljačenje
HDDC-600 HDD-600
Hidraulična C-ramska presa za duboko izvljačenje Hidraulična H-ramska presa
HPC-600 HUHP-1000
Univezalna hidraulična presa Break tip Univezalna hidraulična presa sa T-utorima
UHP-1000 TSHP-1000
Presa sa pokretnim klipom za ispravljanje Presa za ispravljanje za opštu namenu
MPS-1000 GPS-1500
Radionička presa Horizontalna hidraulična presa
HWP-200 HBP-22